اندوسکوپی صنعتی


آندوسکوپی صنعتی یکی از روش­های مراقبت وضعیت بوده که بصورت غیرمخرب، بازدید داخلی( قسمت­های خارج از محدوده قابل رویت)

تجهیزات، تاسیسات و ماشین آلات شامل گرفتگی، خوردگی، رسوبات، اجزاء تحت بررسی و …. ، را فراهم می کند. این دستگاه با داشتن

قابلیت فیلم برداری و عکسبرداری و بزرگنمایی تا دو برابر به کارشناس فنی این امکان را می­دهد که وضعیت دستگاه و عیوب آن را

شناسایی و در زمان مناسب تحلیل نماید.

محصولات مشابه