آنالیز حرارتی ( ترموگرافی Theromography)

یکی از دغدغه های اصلی بشر امروز بهینه کردن مصرف انرژی است. انرژی به هر شکلی که تولید شود،چه بازگشت پذیر و چه بازگشت ناپذیر باید برای تولید و مصرف آن بهترین راهکار را در نظر گرفت . گاز ،برق و …همه و همه اشکال مختلفی از انرژی هستندکه باید در مصرف بهینه آن تلاش […]

مشاوره و اجرای آنالیز حرارتی (ترموگرافی) بر روي تجهيزات الكتريكي و مكانيكي شركت سیمان شمال مشاوره و اجرای آنالیز حرارتی (ترموگرافی) بر روي تجهيزات الكتريكي و مكانيكي شركت سیمان تهران. مشاوره و اجرای آنالیز حرارتی (ترموگرافی) برروی اجزاء مكانيكي و الكتريكي سكوها و مجموعه پالايشگاهي شركت نفت فلات قاره – جزيره سيري مشاوره و اجرای […]