آنالیز روغن(Oil analysis)

اجراي برنامه آناليز روغن بر روی تجهیزات مکانیکی و هیدرولیکی کارخانجات کاشی و سراميك در شهرستان ميبد اجراي برنامه آناليز روغن برروي موتورهاي ديزل ريل­ باس کارخانه خودکشش شرکت قطارهاي مسافري رجاء