تست جوش میلگرد

جوش فورجینگ سر به سر میلگرد ابتدا در دهه ۱۹۳۰ میلادی در کانادا و ژاپن تحت عنوان یکی از زیرشاخه‌های فرایند جوشکاری گاز اکسی استیلن(GPW) گسترش یافت. این روش به‌طور گسترده‌ای در ابتدا به منظور جوشکاری ریل‌ها و لوله‌ها و بعد از آن در جوشکاری میلگردهای ساختمانی به کار گرفته شد. قابل ذکر است که […]