خدمات (CM)

شرکت پویاگستر موعود با در اختیار داشتن پرسنل مجرب و انجام پروژه های مختلف آندوسکوپی صنعتی زمینه ارائه خدمات آندوسکوپی را نیز فراهم نموده تا بسیاری از شرکتهایی که تنها برای زمان و یا تجهیزات محدودی نیاز به انجام آندوسکوپی دارند مجبور به پرداخت هزینه مربوط به خرید دستگاه برای استفاده های موردی نباشند

عملكرد هر دستگاه همواره با انتشار گرما همراه مي باشد. اين گرما مي­تواند ناشي از فرآيندهاي تبديل انرژي مثل احتراق، گرمايش الكتريكي  ناشي از عملكرد نيروهاي اصطكاك و يا تنش­هاي مكانيكي باشد. انرژي آزاد شده پس از رسيدن به سطح دستگاه از طريق تشعشع و جابجايي آزاد مي­شود. كليه سطوح بسته به ميزان درجه حرارتشان […]

در اين روش با نمونه گيري روغن از دستگاه در حال كار و انجام انواع تست­ها و آزمايشات شيميايي، فيزيكي، فيزيكي شيميايي، از سلامت و خرابي دستگاه و سطح آلودگي روغن آگاه مي­شويم. روش آناليز روغن در كليه دستگاه­ها و ماشين آلات كه روغن عامل روانساز و جداكننده قطعات متحرك را به­عهده دارد، قابل بهره­گيري […]

ارتعاشات عموماً جزء جدانشدني از ماشين آلات صنعتي مي­باشد و به مرور در اثر كاركرد و استهلاك ماشين، اجزا آن به تدريج سائيده شده، لقي هاي آن زياد و دامنه ارتعاشات آن افزايش مي­يابد. نيروهاي ارتعاشي سبب تشديد استهلاك ماشين مي­شوند و كليه عيوبي كه در يك ماشين دوار اتفاق مي­افتد از جمله عدم بالانس، […]