سختی سنجی(HT)

سختی به عنوان قابلیت ماده به مقاومت در برابر تغییر شکل دائم یا نفوذ یک نفوذکننده به سطح آن تعریف می‌شود. به عبارت دیگر، میزان مقاومت سطح ماده در برابر تغییر شکل دائم یا پلاستیک را سختی می­نامند. از آنجایی که در هنگام تست میزان سختی ماده، نفوذکننده به سطح فشار داده می‌شود، سختی را می‌توان به […]