پروژه های ساختمانی

2020-02-09 10:03:56

در  این بخش برخی از اهم  پروژه های ساختمانی نام برده شده است:

 • پروژه 12000 تني پارسیا
 • پروژه 9500 تنی برج مسکونی زنبق، زعفرانیه تهران (پیمانکار شركت آستو)
 • پروژه 7500 تنی برج مسکونی آفرینش، دارآباد تهران (پیمانکار شركت روف تراس)
 • پروژه 5000 تني توسعه بيمارستان رضوي
 • پروژه 3000 تنی برج اداری و تجاری فلسطین، تهران (پیمانکار شركت آژینه صنعت کاسپین)
 • پروژه 2500 تنی برج مسکونی بهار، پونک تهران (پیمانکار شركت فلز کاران گهر)
 • پروژه 2200 تنی برج اداری و تجاری فرشته، تهران (پیمانکار شركت روفتراس)
 • پروژه 2000 تنی برج اداری و تجاری بخارست، تهران (پیمانکار شركت سازور سازه آذرستان)
 • پروژه 1500 تني توسعه بيمارستان رازي
 • پروژه 400 تني تجارت (میرداماد)
 • پروژه 200 تني تجارت (قزوین)
 • پروژه 200 تني تجارت (لویزان)
 • پروژه احداث برج مسکونی باران، تعاونی مسکن سازمان هوا فضا پونک تهران (پیمانکار شركت الغدیر)
 • پروژه احداث ساختمان اختياريه، بيمه تامين اجتماعي تهران (شركت ايران سازه)


icon

Mauricio 2020-12-09 12:56:55

Supplementing with pancreatic enzymes, lipase enzyme included, might be suggested as a way to assist relieve digestive discomfort.

icon

Naomi 2020-10-08 01:56:02

Should your role includes analyzing the project of various workers, you have to be certain you're working on what they're succeeding and just how they work within the team instead of just their business wrong. Stimulating people is not hard in the event you take care of their better characteristics while supplying constructive criticism too. https://frozen2moviefull.net My web blog :: Frozen II review

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *